Dolnośląskie,  Kowary,  Powiat jeleniogórski

Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi – II

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląskie

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

Kowary

Dolnośląskie

Powiat jeleniogórski

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

po ukraińsku proszę, czy da sie zmienic imie, klasyfikacja budżetowa 2021, ryba z mikrofali, co wlicza się do stażu pracy

yyyyy

Możliwość komentowania Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi – II została wyłączona