Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Świętokrzyskie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

fundacja

persyl, mandat wzór, nie panuje nad emocjami, kompania leśna, diable skały

yyyyy

Możliwość komentowania Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim została wyłączona