Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

święta państwowe w których obowiązuje dzień wolny od pracy, noszenie masek, numer gospodarstwa rolnego a numer producenta, zgloszenie zbycia, luxmed logo, zgłoszenie zbycia auta, klinika artemida, opis regionu mazowieckiego, jaki kierunek studiów wybrać, mail czy meil, jak założyć podcast, praca powiat nowotarski, u czwarnów, hotel żuławy

yyyyy

Możliwość komentowania Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny została wyłączona