Gliwice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

ZKZEiT – Zwiększenie kompetencji zawodowych studentów na kierunku EiT Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Śląska

Gliwice

Śląskie

Powiat m. Gliwice

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

jarmark dominikański 2019 mapa, techniki komunikacji, czym zajmuje się ślusarz, konwencja cites

yyyyy

Możliwość komentowania ZKZEiT – Zwiększenie kompetencji zawodowych studentów na kierunku EiT Politechniki Śląskiej w Gliwicach została wyłączona