Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

Zgodnie z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy – program rozwojowy Wyższej Szkoły Języków obcych im. S. B. Lindego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Poznań

Wielkopolskie

Powiat m. Poznań

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

fajne filmy motywacyjne, sebastian sadowski, wjazd do szwajcarii, o ktorej wyniki dostania sie do szkoly 2021, maniów mały, poland ukraine refugees, pontos etykieta, warszawskie kotłownie, szrafura geologiczna, praktyki pwr, nerli gruppen, conflict minerals

yyyyy

Możliwość komentowania Zgodnie z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy – program rozwojowy Wyższej Szkoły Języków obcych im. S. B. Lindego została wyłączona