Powiat zawierciański,  Śląskie,  Zawiercie

Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Śląskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

Zawiercie

Śląskie

Powiat zawierciański

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

gabinet fizjoterapii projekt, centrum dialogu przełomy, loteria szczepionkowa jakie nagrody, wassowskiego, żmudzińska, narodowe centrum badań i rozwoju, jakuszyce mapa, nanoroboty w szczepionkach

yyyyy

Możliwość komentowania Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu została wyłączona