Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu wiedzy technicznej w regionie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

co po urlopie macierzyńskim, ludzie pracy, czynniki kancerogenne, ozdrowieńcy a kwarantanna, word mapa, obowiązki członka zarządu

yyyyy

Możliwość komentowania Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu wiedzy technicznej w regionie. została wyłączona