Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersyeteu Medycznego poprzez reazlizacje dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

mazurek andrzej, polish citizenship, bon wczasowy, obostrzenia od 28 grudnia 2021, ift2, podróżowanie do holandii, jakie mogą być cele, witam po ukraińsku, dotacja dla bezrobotnych 2021

yyyyy

Możliwość komentowania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersyeteu Medycznego poprzez reazlizacje dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych została wyłączona