Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

cit/kw, protokół odbioru wzór, zwolnienie z wf-u, kalendarz 2018 święta, wydanie paszportu, od kiedy działa ubezpieczenie zdrowotne

yyyyy

Możliwość komentowania Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy została wyłączona