Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

Wzmacnianie zdolności uczestnictwa organizacji członkowskich PZZ „KADRA” w branżowym i zakładowym dialogu społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

Katowice

Śląskie

Powiat m. Katowice

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

związek zawodowy

katarzyna klimkiewicz, polski ład emeryt pracujący, alfa crp co to znaczy, nie trzeba, muzeum włókiennictwa łódź, oddanie krwi zwolnienie z pracy, psia łapa, gruzja wiza, zaszczepmy się, nie lubię pracować, przedszkole 5 wschowa

yyyyy

Możliwość komentowania Wzmacnianie zdolności uczestnictwa organizacji członkowskich PZZ „KADRA” w branżowym i zakładowym dialogu społecznym została wyłączona