Małopolskie,  NOWY SĄCZ,  Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Wzajemna współpraca – szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji publicznych realizujących zadania na rzecz społeczności romskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Małopolskie

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

NOWY SĄCZ

Małopolskie

Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

konsulat generalny rp hamburg, zawód na r, rodzaje kołnierzy, do kiedy składa się świadectwa do liceum

yyyyy

Możliwość komentowania Wzajemna współpraca – szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji publicznych realizujących zadania na rzecz społeczności romskich została wyłączona