Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Białystok

Podlaskie

Powiat m. Białystok

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

nabor do wojska 2019, motywujące cytaty motywacyjne, dopłaty do telewizora 2022, wyjazd do bułgarii koronawirus, mapa powiatów mazowieckie, mapa pucka, 5 typów osobowości które mogą, zachodniopomorskie trasy rowerowe

yyyyy

Możliwość komentowania Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wyłączona