Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im.Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

najlepsza aplikacja do nauki angielskiego, huta cynku miasteczko praca, poradnik rządowego centrum bezpieczeństwa, małopolskie hospicjum dla dzieci

yyyyy

Możliwość komentowania Wysoka jakość i potencjał Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im.Heleny Chodkowskiej w Warszawie została wyłączona