Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

państwowa jednostka organizacyjna

najlepsza aplikacja do angielskiego, dofinansowanie na deszczowke, elektryfikacja, dni świąteczne 2020, kierownik projektu zakres obowiązków

yyyyy

Możliwość komentowania Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy została wyłączona