Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

państwowa jednostka organizacyjna

coie.gov.pl, jałowiec napój, cto po polsku, umowa starannego działania, polmlek grudziądz praca, sanatorium przy tężni, nauka polskiego dla dzieci, moratex, stosunek pracy na podstawie wyboru, zasiłek rodzinny na dziecko, tabla lublin, madera covid, wniosek oslonowy dla kogo, we włoszech, psp sanok, umowa o pracę – wzór pdf, wypadek na obwodnicy puław, ustka województwo

yyyyy

Możliwość komentowania Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim) została wyłączona