Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Małopolskie

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

stowarzyszenie

zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwolnienie pracownika w okresie ochronnym, kw-wpis 2019, wniosek o niestosowanie pit 2, oddanie krwi dzien wolny, oświadczenia majątkowe prokuratorów katowice

yyyyy

Możliwość komentowania Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków została wyłączona