Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

Ustawiczne all inclusive

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

system informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego, drukarnia multipress, napis solidarność, o26 kod choroby, sp38 białystok, akcyza liquidy, żąd

yyyyy

Możliwość komentowania Ustawiczne all inclusive została wyłączona