Opole,  Opolskie,  Powiat m. Opole

Uruchomienie nowego kierunku Studiów I stopnia „Architektura i Urbanistyka” jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Opolska

Opole

Opolskie

Powiat m. Opole

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

kolejka wsc mazowieckie pl, a1 piotrków trybunalski, e pracownik, mikroinstalacja fotowoltaiczna, dopłaty osłonowe 2022 wniosek

yyyyy

Możliwość komentowania Uruchomienie nowego kierunku Studiów I stopnia „Architektura i Urbanistyka” jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej została wyłączona