Gliwice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – otwarcie specjalności i przygotowanie kadry

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Śląska

Gliwice

Śląskie

Powiat m. Gliwice

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

sequence sp z oo, msz włochy, co to jest urlop wychowawczy, paproć budowa

yyyyy

Możliwość komentowania Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – otwarcie specjalności i przygotowanie kadry została wyłączona