Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

Uniwersytet Przyjazny Rodzinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Śląskie

Fundacja Ekologiczna-Wychowanie i Sztuka Elementarz

Katowice

Śląskie

Powiat m. Katowice

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

covid domownicy, alwes, pensjonat wigierski, bartbo park rozrywki aktywnej butryny, kzk gop 625, zabudowa izotermiczna, pareto

yyyyy

Możliwość komentowania Uniwersytet Przyjazny Rodzinie została wyłączona