Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatykai robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin

Zachodniopomorskie

Powiat m. Szczecin

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

polskie wozy strażackie, oznaczenie drogi powiatowej, wt-2 2010, ww jg, mapy arkadia, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, urlop na żądanie 2021

yyyyy

Możliwość komentowania Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatykai robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie została wyłączona