Powiat szczecinecki,  Szczecinek,  Zachodniopomorskie

Szczecineccy Romowie na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zachodniopomorskie

Związek Romów Polskich

Szczecinek

Zachodniopomorskie

Powiat szczecinecki

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

stowarzyszenie

alkohol przed oddaniem krwi, pge wieluń, przykładowa rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko księgowej, błażej poboży

prasa do makulatury i folii

Możliwość komentowania Szczecineccy Romowie na rynku pracy została wyłączona