Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

jak obliczyć ilość dni urlopu, jak zmienić miejsce kwarantanny, kwarantanna dla współdomowników, co jeśli nie instaluje aplikacji kwarantanna domowa 2021, polskie symbole narodowe, próbne testy ósmoklasisty 2021, mapa światłowodu orange, firma kacperek, wolne dni w styczniu 2022, fryzher, czy za święto w niedzielę przysługuje dzień wolny, plac litewski lublin, ferie polska, european union map, pobor do wojska 2021, kwarantanna w uk dla kogo, oprogramowanie narzędziowe, słowa po ukraińsku, rezygnacja z wychowawczego, kwalifikacje wojskowe

yyyyy

Możliwość komentowania Synergia dla przyszłości. Międzysektorowa współpraca pracodawców i Uniwersytetu Wrocławskiego dla zwiększenia szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy została wyłączona