Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN (WSISiZ)

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

jaki może być nastrój, umowa zlecenie na czas nieokreślony wypowiedzenie, formiernia, osp borowie, pkp zawiercie częstochowa

yyyyy

Możliwość komentowania Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ została wyłączona