Jasło,  Podkarpackie,  Powiat jasielski

Sprawne kierowanie – rozwój kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Jasło

Podkarpackie

Powiat jasielski

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

stowarzyszenie

chów trzody chlewnej, odpowiedzialny synonim, zatrudnianie młodocianych na umowę zlecenie 2022, szczepimy gov, cpl(a), włochy paszport szczepionkowy

yyyyy

Możliwość komentowania Sprawne kierowanie – rozwój kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi została wyłączona