Gdańsk,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

Silna i Odporna Kadra Olimpijska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Gdańsk

Pomorskie

Powiat m. Gdańsk

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

osłabienie organizmu zawroty głowy, wychowawczy urlop, zespół szkół w krężnicy jarej, turcja obostrzenia od czerwca 2021, trwała motywacja, rozwiązanie umowy na czas określony za porozumieniem stron

yyyyy

Możliwość komentowania Silna i Odporna Kadra Olimpijska została wyłączona