Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii Węglowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Śląskie

Powiat m. Katowice

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

jednostka naukowa

anna miszczak, dopłaty do zwierząt 2022, eliasz gocał czerwiński, estonia wjazd

yyyyy

Możliwość komentowania Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii Węglowych została wyłączona