Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Wrocławska

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

dofinansowanie do ukraincow, popularni ludzie, prędkość startowa samolotu, toksyczny człowiek, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, kpwk krosno odrzańskie

yyyyy

Możliwość komentowania Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej została wyłączona