Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik „distance learning” na UMB

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Białystok

Podlaskie

Powiat m. Białystok

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

przyjazd do polski z anglii, najniższa krajowa 2019 godzinowa, po jakim czasie jest wynik na covid, zwolnienie od psychologa, egipt podróż

yyyyy

Możliwość komentowania Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik „distance learning” na UMB została wyłączona