Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Rozwój kompetencji studentów – współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

POLITECHNIKA LUBELSKA

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

sytuacja na granicy białoruskiej, zaświadczenie o ciąży do pracy, zgoda rodziców na pracę małoletniego wzór gofin, probne egzaminy 8 klasisty 2021, dni wolne za święta 2020, daniel figiel, jak długo ważne skierowanie do specjalisty, kormoran firma, grecja info, maseczki w galeriach 2022

yyyyy

Możliwość komentowania Rozwój kompetencji studentów – współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami została wyłączona