Rzeszów

Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rzeszów

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

gmina wymiarki, ferie w polsce 2022, nowe obostrzenia chorwacja, hacker anonymous, jak zmotywowac sie do pracy, ferie zimowe dolny śląsk 2022, open space, morąg szpital, zagubione prawo jazdy, ośrodek chirurgii oka, polmak iława, mapa amsterdam, oznaczenie godzin, dopłaty do bydła 2022 kwota, co potrzeba do wyrejestrowania auta, zarząd dróg powiatowych gryfice, szczepienie w majówkę

yyyyy

Możliwość komentowania Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej została wyłączona