Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

Romskie odrodzenie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląskie

Fundacja Integracji Społecznej – Prom

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

fundacja

osnowo, jeziorzany mapa, droga s2, www paszporty mswia gov pl status sprawy, testy bułgaria, czarny groń mapa, kałówki, okres wypowiedzenia na okresie próbnym, umowa zlecenie czas nieokreślony, projekt praca

yyyyy

Możliwość komentowania Romskie odrodzenie została wyłączona