Jasło,  Podkarpackie,  Powiat jasielski

„Romowie są wśród nas- szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podkarpackie

Miasto Jasło

Jasło

Podkarpackie

Powiat jasielski

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

wspólnota samorządowa – gmina

dotacje eu, ile przysluguje przerwy na 8h pracy, ile trzeba mieć przepracowanych lat żeby dostać emeryturę, obrotowy dom, urzad pracy w wieluniu, imię dla chłopca 2018, prokuratura rejonowa elbląg, kw pp

yyyyy

Możliwość komentowania „Romowie są wśród nas- szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów” została wyłączona