Powiat poznański,  Puszczykowo,  Wielkopolskie

Rodzice na start! – II

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkopolskie

Fundacja Aktywności Lokalnej

Puszczykowo

Wielkopolskie

Powiat poznański

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

maro komorniki, smyk szkoła, etoll zwrot środków, mechanizmy obronne przykłady z życia, techne pollub, książki o epidemiach, co po izolacji domowej, program mdm 2021, krytykant, e-commerce jak zacząć, lojalny

yyyyy

Możliwość komentowania Rodzice na start! – II została wyłączona