Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

gddkia lublin praca, zamek książ mapa, wyjazd do albanii, oslonowe wniosek, sprawdzenie czy dowód jest do odbioru

yyyyy

Możliwość komentowania Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym została wyłączona