Gliwice,  Powiat m. Gliwice,  Śląskie

PWP Inżynier bez granic – nowoczesne formy kształcenia bazujące na współpracy ponadnarodowej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Śląska

Gliwice

Śląskie

Powiat m. Gliwice

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

roztrząsacz obornika, sieć hfc, obostrzenia covid od 15 grudnia 2021, 300+ komu przysługuje, rozne style, lockdown w turcji, applex

yyyyy

Możliwość komentowania PWP Inżynier bez granic – nowoczesne formy kształcenia bazujące na współpracy ponadnarodowej została wyłączona