Gdańsk

PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Gdański

Gdansk

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

dowod online, inhalator dpi, białoruś koronawirus, zuzanna kuczyńska bielizna

yyyyy

Możliwość komentowania PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling została wyłączona