Małopolskie,  Myślenice,  Powiat myślenicki

Przejrzystość Refundacji Leków w Polsce – Onkologia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Stowarzyszenie CASPolska

Myślenice

Małopolskie

Powiat myślenicki

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

stowarzyszenie

dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, zsr cudzynowice, idea meble, cyfrowy certyfikat covid, obwodnica bolkowa

yyyyy

Możliwość komentowania Przejrzystość Refundacji Leków w Polsce – Onkologia została wyłączona