Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

organ władzy, administracji rządowej

obwodnica skarżyska kamiennej, jak sie rozchorowac, autostrada a1 zjazdy, wykaz wolnych etatów w jednostkach wojskowych 2019

yyyyy

Możliwość komentowania Promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych została wyłączona