Gdańsk

Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Gdański

Gdańsk

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

przesilenie jesienne kiedy, bezpieczeństwo energetyczne, zaproszenie cudzoziemca przez firmę wzór, komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny, nitra słowacja, zdjęcia do dowodu i prawa jazdy

yyyyy

Możliwość komentowania Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020) została wyłączona