Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Program rozwoju kompetencji zawodowych i interpersonalnych Społecznej Akademii Nauk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Społeczna Akademia Nauk

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

urlop ojcowski działalność gospodarcza, kis telefon, języki obce nauka com, ile zostało dni do, koronawirus raport 18 kwietnia, świadectwo o niekaralności, certyfikat fce angielski

yyyyy

Możliwość komentowania Program rozwoju kompetencji zawodowych i interpersonalnych Społecznej Akademii Nauk została wyłączona