Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

wwo osoba, południowa obwodnica warszawy, menadzer paczek, ug piaski, objawy grypy 2019, smart co to znaczy, zgórsko, osoby francuski, logistyka a logika, studia zdalne czy stacjonarne, urzad stanu cywilnego slub, stypendium regionalne małopolska, umowa zlecenie najnizsza krajowa, ma go każdy pojazd

yyyyy

Możliwość komentowania Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 została wyłączona