Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Praca w sieci – nowe zawody społeczeństwa informacyjnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubelskie

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

stopień zagrożenia cybernetycznego, urząd marszałkowski lublin, życzenia wiekanocne, sportowe wakacje plus

yyyyy

Możliwość komentowania Praca w sieci – nowe zawody społeczeństwa informacyjnego została wyłączona