Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Poznać Romów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mazowieckie

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie”S.A.

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

gmina swietajno, kiedy szczepienia nauczycieli, wąwał, czy w kenii jest bezpiecznie, centrum techniki laserowej, pierwsza pomoc to

yyyyy

Możliwość komentowania Poznać Romów została wyłączona