Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

państwowa jednostka organizacyjna

podróż przez niemcy, test pcr jak szybko wynik, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego online, osoba której brakuje wiedzy w danej dziedzinie

yyyyy

Możliwość komentowania Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców została wyłączona