Dolnośląskie,  Powiat strzeliński,  Strzelin

Podwyższanie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląskie

Gmina Strzelin

Strzelin

Dolnośląskie

Powiat strzeliński

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

szwecja obostrzenia covid, sławomir kuczkowski, wyjazd do czarnogóry 2021, 27 marca obostrzenia, mpzp iwanowice, wymiarki huta, chorwację, zanzibar bezpieczeństwo msz, wywiad epidemiologiczny covid, losowanie covid wyniki, o ktorej jest egzamin osmoklasisty 2022, wjazd do turcji covid, pitex, osto

yyyyy

Możliwość komentowania Podwyższanie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego. została wyłączona