Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

państwowa jednostka organizacyjna

włochy strefy covid, pipeline projektów, status studenta po obronie licencjatu 2020, znoszenie obostrzen maj

yyyyy

Możliwość komentowania Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej została wyłączona