Powiat m. Tychy,  Śląskie,  Tychy

Podniesienie poziomu zdolności edukacyjnych i dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka

Tychy

Śląskie

Powiat m. Tychy

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, ilość urlopu 2019, żelechlinek mapa, pływalnia zielona góra, mapa polski kuznica, mapa biblijna, odpowiedz na pytania angielski, mm produkt maciej mikołajczak, cieplewo mapa

yyyyy

Możliwość komentowania Podniesienie poziomu zdolności edukacyjnych i dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach została wyłączona