Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkanców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

uczelnia wyższa

podziękowanie dla szefa za współpracę, meden inmed koszalin, zachem, spółdzielnia pojezierze, do kiedy urlop

yyyyy

Możliwość komentowania Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkanców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach została wyłączona