Ostróda,  Powiat iławski / Powiat ostródzki,  Warmińsko-mazurskie

Po pierwsze jakość – wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji samorządowej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Warmińsko-mazurskie

Trianon Sp. z o.o.

Ostróda

Warmińsko-mazurskie

Powiat iławski / Powiat ostródzki

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

zakazeni, warunki przejścia na emeryturę, pałac poznańskich, ciekawy opis siebie

yyyyy

Możliwość komentowania Po pierwsze jakość – wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji samorządowej. została wyłączona